Praktiske Oplysninger

Velkommen til Fjordkoret – Praktiske oplysninger


Skal jeg kunne læse noder?

Det kræves ikke, at du kan læse noder, men det gør det nemmere for dig selv, hvis du kan tolke tegn i nodearket, som angiver rytme og stemmekraft.

På hjemmesiden ligger noder og lydfiler. Herfra udskriver du de noder, som du skal bruge.


Stemmen god nok?

Kort efter din indtræden i koret vil dirigenten muligvis bede dig aflægge en stemmeprøve, så du kan placeres rigtigt i koret. Inden for de næste måneder afgør dirigenten, om din stemme passer ind i koret.


Koraftenen

Vi øver mandag aften kl. 19 – 21 på Omsorgscentret Pedershave, Pedershave Alle 4, 3600 Frederikssund.

Vi koncentrerer os om indøvningen af repertoiret til forestående koncerter og andre arrangementer. I pausen nyder vi samværet med hinanden. Medbring, hvad du vil nyde i pausen.


Afbud

Alle afbud gives enten på mail eller via sms til både dirigent 21374059 og formand 28425211.

Det tilstræbes at melde datoer for koncerter og generalprøver ud i god tid. Så snart du erfarer, at du ikke kan deltage, melder du straks afbud, så dirigenten har overblik over stemmebesætningen.

Ved spontane invitationer spørges koret altid inden der gives tilsagn.


Generalprøve

At deltage i generalprøven er vigtigt. Her aftales de sidste musikalske forhold, bl.a. styrkegrader og tempi, samt forholdene ved solistpartier, og hvem du står ved siden af.


Kontingent helårligt

På generalforsamlingen i september fastsættes kontingentet, som betales senest 15. oktober.

Bankkonto i Danske Bank regnr. 9570 kontonr. 12695330.


Påklædning ved koncerter

Alle har sort tøj på. Pynt vil være situationsbestemt.


Socialt samvær

I december har vi juleafslutning med spisning, sang og underholdning.


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Fjordkoret – Privatlivspolitik


Fjordkoret er omfattet af Persondataforordningen fra 2018

I forbindelse med din indmeldelse i koret er du blevet bedt om at oplyse dit navn, e-mailadresse og telefonnr.

Formålet hermed, er at kunne registrere dig som medlem af koret og at kunne kontakte dig vedrørende betaling og deltagelse i korets aktiviteter (korøvning, koncerter, deltagelse i bestyrelsesarbejde, aftaler om fælles transport og lignende).

Det er muligt at være medlem uden at oplyse telefonnr., men mailadresse kræves af hensyn til smidig kommunikation. Har man ingen mailadresse, må man alliere sig med et andet medlem for at få meddelelser fra bestyrelsen.

Ved udsendelse af mails til alle medlemmer angives mailadresserne i bcc, og er således ikke synlige i mails.

Dine personlige oplysninger (navn, e-mailadresse og telefonnr., hvis oplyst) gives til korets bestyrelse og opbevares elektronisk på computere med adgangskode. Øvrige kormedlemmer kan rekvirere en elektronisk liste hos webmasteren ved behov.

For bestyrelsesmedlemmer med adgang til korets bankkonti og CVR-registret kan der være pligt til at oplyse CPR-numre og privatadresse. Disse oplysninger videregives ikke til andre formål end de krævede.

Du har ret til at få oplyst, hvilke data vi har registreret om dig og til at få dem slettet, når du forlader koret forudsat du ikke har noget økonomisk udestående med koret.


Fjordkoret August 2018