Praktiske Oplysninger

Velkommen til Fjordkoret – Praktiske oplysniger

 

Skal jeg kunne læse noder?

Det kræves ikke, at du kan læse noder, men det gør det nemmere for dig selv, hvis du kan tolke tegn i nodearket, som angiver rytme og stemmekraft.

På hjemmesiden ligger noder og lydfiler. Herfra udskriver du de noder, som du skal bruge.

 

Stemmen god nok?

Kort efter din indtræden i koret vil dirigenten muligvis bede dig aflægge en stemmeprøve, så du kan placeres rigtigt i koret. Inden for de næste måneder afgør dirigenten, om din stemme passer ind i koret.

 

Koraftenen

Vi øver mandag aften kl. 19 – 21 på Frederikssund Gymnasium, Odinsvej 6, Frederikssund.

Vi koncentrerer os om indøvningen af repertoiret til forestående koncerter og andre arrangementer. I pausen nyder vi samværet med hinanden. Medbring, hvad du vil nyde i pausen.

 

Afbud

Alle afbud gives enten på mail eller via sms til både dirigent 21374059 og formand 28425211.

Det tilstræbes at melde datoer for koncerter og generalprøver ud i god tid. Så snart du erfarer, at du ikke kan deltage, melder du straks afbud, så dirigenten har overblik over stemmebesætningen.

Ved spontane invitationer spørges koret altid, inden der gives tilsagn.

 

Generalprøve

At deltage i generalprøven er vigtigt. Her aftales de sidste musikalske forhold, bl.a. styrkegrader og tempi, samt forholdene ved solistpartier, og hvem du står ved siden af.

 

Kontingent helårligt

På generalforsamlingen i september fastsættes kontingentet, som betales senest 15. oktober.

Bankkonto i Nordea regnr. 2670 kontonr. 4370672631.

 

Påklædning ved koncerter

Alle har sort tøj på. Pynt vil være situationsbestemt.

 

Socialt samvær

I december har vi juleafslutning med spisning, sang og underholdning. Desuden tilstræbes det at arrangere en årlig udflugt