Forsiden

Velkommen til Fjordkoret,

som er et amatørkor med ca. 30 medlemmer.

Fjordkoret i Frederikssund har eksisteret siden 1980 - alle årene med Bo Davidsen som dirigent. 

Repertoiret er meget varieret, og koret medvirker ved koncerter, julekoncerter og store musikarrangementer.

Fjordkoret øver mandag aften kl. 19-21 på Falkenborgskolen, og sæsonen starter sidste mandag i august og slutter med en forårskoncert i april eller maj. Kontingent for 2018/19 er 1100 kr.

Næste optræden: Forårskoncert 11. april 2019 på Ådalens skole kl. 19:30

Medlemsinformation: Lydfiler og noder, medlemsliste, bestyrelsesreferater & Scrapbog