Forsiden

Velkommen til Fjordkoret,

som er et amatørkor med ca. 40 medlemmer.

Fjordkoret i Frederikssund har eksisteret siden 1980 - alle årene med Bo Davidsen som dirigent. 

Repertoiret er meget varieret, og koret medvirker ved koncerter, julekoncerter og store musikarrangementer.

Fjordkoret øver mandag aften kl. 19-21 på Frederikssund Gymnasium, og sæsonen starter sidste mandag i august og slutter med en forårskoncert i april eller maj. Kontingent for 2016/17 er 1000 kr.

Næste optræden: Forårskoncert søndag 30. apr 2017 på Gymnasiet kl. 15:00 (Program.)

Entre kr 120 ved indgangen eller i Tinghøjs boghandel.

Medlemsinformation: Lydfiler og noder, medlemsliste, bestyrelsesreferater & Scrapbog