Forsiden

Velkommen til Fjordkoret,

som er et amatørkor med ca. 40 medlemmer.

Fjordkoret i Frederikssund har eksisteret siden 1980 - alle årene med Bo Davidsen som dirigent. 

Repertoiret er meget varieret, og koret medvirker ved koncerter, julekoncerter og store musikarrangementer.

Fjordkoret øver mandag aften kl. 19-21 på Frederikssund Gymnasium, og sæsonen starter sidste mandag i august og slutter med en forårskoncert i april eller maj. Kontingent for 2016/17 er 1000 kr.

Næste optræden: Nytårskoncert søndag 29. jan. 2017 på Gymnasiet kl. 15:00 (Foreløbigt program)

Billetter à 120 kr ved indgangen (0-13 år halv pris). Fra 9. jan. forsalg i Tinghøjs Boghandel.

Medlemsinformation: Lydfiler og noder, medlemsliste, bestyrelsesreferater & Scrapbog